Amazon Lamy Safari Fountain Pen 19m White & 5 Black Ink Real Estate Lamy Safari Fountain Pen Simple